Kamer: re-integratie werklozen moet effectiever.

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op dinsdag 16 maart 2010.

16 maart 2010, spoeddebat - Uitkeringsinstantie UWV helpt mensen in de WW door middel van re-integratie weer aan het werk, maar voor 2010 is het geld daarvoor al bijna op. Al jaren dringt de Kamer aan op een effectievere besteding van het geld voor re-integratie. Wat is daarvan terechtgekomen?, vragen alle woordvoerders aan minister Donner van Sociale Zaken.

Hoe kan het dat het UWV al bijna door het geld voor re-integratietrajecten heen is?, wil de Kamer weten. Dat komt grotendeels door verplichtingen uit 2009 die doorlopen in 2010, antwoordt Donner. "Bij gestegen werkloosheid is toen op oude voet doorgegaan". Hij erkent dat afspraken voor een meer gerichte besteding door het UWV niet zijn nagekomen, maar in 2010 wordt dat volgens hem beter.

Van Hijum (CDA) ziet reden voor "een fundamentele herbezinning" op de re-integratie. Langdurig Van Gent (GroenLinks) heeft "de smoor in": heeft men zich bij uitkeringsorganisatie UWV wel gehouden aan de afspraak dat re-integratie vooral ten goede moest komen aan langdurig werklozen? "Het UWV heeft de minister te kijk gezet", vindt Blok (VVD), die vraagt om "hard ingrijpen". Is er nog genoeg geld over voor mensen voor wie al een re-integratietraject was goedgekeurd?, vragen Ulenbelt (SP) en Ortega-Martijn (ChristenUnie) zich af, maar hun zorg neemt minister Donner weg.

Coaches

Het aantal werkcoaches bij het UWV is sterk toegenomen, signaleert Vermeij (PvdA). Is dat de oorzaak van de overschrijding van het aantal re-integratietrajecten?, vraagt zij de minister. Volgens Donner is de verklaring voor het grotere aantal coaches dat het UWV begin 2009 is samengegaan met het Centrum voor Werk en Inkomen. Overigens is die samenvoeging gepaard gegaan met een bezuiniging, zo voegt hij eraan toe. "Het beeld dat er te veel coaches zijn, is onjuist".

Besparing

Voor 2010 zal het UWV € 35 miljoen extra nodig hebben. Waar komt dat geld vandaan?, vragen Koser Kaya (D66), Bosma (PVV) en Van Gent. "Als er € 35 miljoen uit de eigen organisatie kan komen, is er iets mis", meent Vermeij, daarin bijgevallen door Blok. Volgens Donner kan worden bespaard op huisvesting van het personeel bij het UWV. Hij bestrijdt dat kosten te hoog zijn door private aanbesteding van de re-integratie, zoals Ulenbelt suggereert. De Kamer stemt op 23 maart over de motie die bij dit debat is ingediend.