Eerste Kamer aanvaardt herstructurering Raad van State

woensdag 21 april 2010

De Eerste Kamer heeft met algemene stemmen het wetsvoorstel tot herstructurering van de Raad van State aangenomen. Hierdoor wordt er een scherper onderscheid gemaakt tussen de taken van de Raad op het gebied van wetgevingsadvisering en bestuursrechtspraak. Naast de afdeling bestuursrechtspraak komt er een nieuwe afdeling advisering. Zo wordt voorkomen dat leden die betrokken waren bij een advies later rechtspreken over hetzelfde onderwerp.

De Raad van State telt voortaan slechts tien leden, naast de voorzitter (de koning), de vicepresident en de leden van het koninklijk huis aan wie zitting is verleend in de Raad van State. Zij vormen de zogenoemde volle Raad (de algemene vergadering van de Raad van State). De feitelijke werkzaamheden vinden echter plaats in de twee afdelingen.

De tien leden van de volle raad zijn lid van beide afdelingen. Die afdelingen bestaan verder uit staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst. Regel is dat staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst lid zijn van één van de twee afdelingen. Benoeming in beide afdelingen is mogelijk, maar ook dan mag je als rechter niet betrokken zijn bij zaken waarover je eerder advies hebt uitgebracht.

bron: www.eerstekamer.nl