Adviesraad wil dat nieuw kabinet knopen doorhakt over bestuurlijke indeling

woensdag 28 april 2010

De minister-president moet in de komende kabinetsperiode de leiding nemen bij het tot stand brengen van een nieuwe bestuurlijke organisatie. Dat schrijft de Raad voor het openbaar bestuur i  in een advies. Dit advies is uitgebracht op verzoek van de Eerste Kamer en het ministerie van BZK i.

De Raad constateert dat de discussie over de bestuurlijke indeling dreigt te verzanden. Jarenlange debatten hebben nog niets opgeleverd. Het betere was vaak de vijand van het goede. Er zijn inmiddels echter wel nieuwe bestuurslagen ontstaan, namelijk het regionaal bestuur tussen gemeente en provincie, en Europa.

Problemen, zowel in steden als op het platteland (bijvoorbeeld bevolkingskrimp), vragen om een nieuwe bestuurlijke organisatie. Die organisatie moet veel flexibeler zijn dan nu en erkend moet worden dat er niet een 'blauwdruk' is die alle problemen oplost.

De Rob stelt voor dat de minister-president programmaminister voor bestuurlijke vernieuwing wordt. Hij moet leiding geven aan een programma om tot herstructurering te komen. Daarnaast moet een Assemblee van Thorbecke worden ingesteld, die met voorstellen komt. Deze Assemblee bestaat uit (koepels van)overheden, deskundigen en betrokkenen uit diverse maatschappelijke sectoren.

De voorstellen van de Assemblee dienen door gemeenten, provincies en waterschappen te worden uitgewerkt, maar zo nodig moet het kabinet het heft in handen nemen en zorgen voor invoering van de nieuwe structuur.

bron: Het einde van het blauwdruk-denken. Naar een nieuwe inrichting van het openbaar bestuur