Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

logo Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Dit is de Nederlandse 'geheime dienst'. De organisatie doet in binnen- en buitenland onderzoek naar dreigingen en risico’s voor de nationale veiligheid. De AIVD is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties i en valt zodoende onder de verantwoordelijkheid van de minister van BZK.

De taken en bevoegdheden van de AIVD zijn gebaseerd op de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV). Over deze wet werd in 2018 het voorlopig laatste raadgevend referendum i gehouden. In de WIV zijn de kerntaken van de AIVD vastgelegd en is bepaald hoe er toezicht wordt gehouden op de dienst. Dit gebeurt vanuit een onafhankelijke Commissie van Toezicht. Deze commissie heeft het recht alle documenten in te zien en brengt jaarlijks verslag uit. De kerntaken hebben tot doel de nationale veiligheid te garanderen. De organisatie bestaat uit verschillende eenheden die ieder een eigen aandachtsveld hebben. Zo is er bijvoorbeeld een eenheid Binnenlandse Veiligheid en een eenheid Strategie en Beleid.

Aandachtsgebieden van de AIVD zijn:

  • terrorisme
  • cyberdreiging
  • politiek extremisme en dierenactivisme
  • ongewenste bemoeienis van vreemde mogendheden
  • verspreiding van massavernietigingswapens
  • inlichtingen over andere landen
  • veiligheid en beveiliging

De AIVD werkt samen met buitenlandse inlichtingendiensten en met bandere Nederlandse instanties, zoals de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD i en de de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid NCTV.

1.

Geschiedenis

Als voorloper van de AIVD werd in 1945 het Bureau Nationale Veiligheid opgericht. Daarna veranderde de naam tot tweemaal toe: in 1946 werd het de Centrale Veiligheidsdienst en in 1949 ontstond de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Deze naam werd tot 2002 gehandhaafd. Toen kreeg de veiligheidsdienst de opdracht om ook in het buitenland onderzoek te doen.

 

Meer over