Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

Logo van de MIVD

Dit is de 'geheime dienst' voor de Nederlandse krijgsmacht. De MIVD levert informatie die belangrijk is voor de werkzaamheden van de krijgsmacht. De dienst is een onderdeel van het ministerie van Defensie i en valt zodoende ook onder de verantwoordelijkheid van de minister van Defensie.

De MIVD is vlak voor de Eerste Wereldoorlog opgericht als onderdeel van de Generale Staf. Sindsdien is het belang van inlichtingen in het leger steeds groter geworden. Tegenwoordig bestaat de MIVD uit verschillende afdelingen, die ieder een eigen specialisme kennen. Zo is er een afdeling Beleid en een afdeling Contra-Inlichtingen en Veiligheid.

Net als de AIVD i houdt de MIVD zich aan de vijf kerntaken die opgenomen zijn in de Wet op de Inlichten- en Veiligheidsdienst. Deze taken hebben tot doel de nationale veiligheid te garanderen. Om dit te realiseren onderzoekt de dienst open bronnen, beeldmateriaal (zoals luchtfoto's en satellietbeelden) en draadloze communicatie. Daarnaast werkt de dienst samen met diverse (inter)nationale organisaties, zoals de NCTV, de NAVO i en de EU i. De controle van het (geheime) werk van de MIVD vindt plaats vanuit de commissie van Toezicht voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

 

Meer over