Centrale redactie PDC

logo PDC

De centrale redactie van PDC IA verzamelt en bewerkt informatie voor nieuws- en agendavoorzieningen via diverse media en voor uiteenlopende doelgroepen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van zowel digitale als gedrukte bronnen. De centrale redactie biedt behalve een actuele eerstelijnsvoorziening ook veel achtergrondinformatie.

Het verzamelen en selecteren van gegevens gebeurt voor een belangrijk deel via geautomatiseerde systemen. De redacteuren zorgen er vervolgens voor dat nieuwsberichten in de juiste context worden geplaatst, worden voorzien van links naar toelichtende informatie en te vinden zijn bij relevante onderwerpen. Op basis van de actualiteit wordt zo nodig de achtergrondinformatie geüpdatet.

Daarnaast levert de redactie een bijdrage aan Real Time Research: het ontsluiten van parlementaire data voor onderzoekers en media. Daarmee kunnen zij actuele én historische data snel en eenvoudig analyseren en gemakkelijk de juiste verbanden leggen.

Dit alles wordt verzorgd door een deskundig redactioneel team, dat onafhankelijk is. De redactie streeft naar objectieve informatievoorziening.

De centrale redactie van PDC is verantwoordelijk voor informatie van sites en kennismanagement-tools over onder meer de Europese Unie en de nationale politiek.

Websites en informatietools waaraan de centrale redactie van PDC een bijdrage levert