Nederlandse Grondwet vanaf 10 oktober ook van kracht op BES-eilanden

vrijdag 10 september 2010

Op 10 oktober wordt de Nederlandse Grondwet ook van kracht op de Antilliaanse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze 'BES-eilanden' worden dan openbare lichamen in de zin van artikel 134 i van de Grondwet. 

Dat is de uitkomst van de slot-rondetafelconferentie, waarmee het proces van staatkundige vernieuwing van de Nederlandse Antillen werd afgerond. De conferentie werd gisteren in de Ridderzaal gehouden. Curaçao en Sint Maarten worden een land in het Koninkrijk, zoals Aruba nu al is.

In de wet die de staatkundige status van de eilanden wijzigt i, is opgenomen dat bij de toepassing van regels voor de BES-eilanden rekening kan worden gehouden met specifieke plaatselijke omstandigheden. Deze bepaling blijft van kracht zolang de Grondwet niet is gewijzigd waarmee wordt voorzien in de bijzonder status van deze eilanden.

Een voorontwerp voor deze grondwetswijziging werd in juni gepubliceerd. De opzet is de bijzondere status van de BES-eilanden als openbaar lichaam te verankeren in een nieuw artikel 132a.