Staatkundige vernieuwing Antillen gaat buiten Grondwet om

maandag 11 oktober 2010

DEN HAAG (PDC i) - De herstructurering van de Nederlandse Antillen in het Nederlandse staatsbestel per 10 oktober heeft geen gevolgen voor de Grondwet. De zelfstandige positie van Curaçao en Sint Maarten en de onderbrenging van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in het Nederlandse staatsbestel is geregeld in het Statuut van het Koninkrijk.

De positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) als 'gemeente' (openbaar lichaam) is gebaseerd op artikel 134 i van de Grondwet. Het kiesrecht van de Nederlandse inwoners van de BES-eilanden voor Europees Parlement en Tweede Kamer is geregeld via een wijziging van de Kieswet.

De leden van de rechtstreeks te kiezen Eilandsraden krijgen stemrecht bij de verkiezing van de Eerste Kamer, maar dat zal pas zijn na wijziging van de Grondwet.