Nieuwe kabinet vermindert aantal ministeries met twee

vrijdag 8 oktober 2010

DEN HAAG (PDC i) - Het nieuwe kabinet brengt het aantal ministeries terug van dertien naar elf. Dat heeft formateur Rutte i bekendgemaakt.

De ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM i worden samengevoegd tot ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volkshuisvesting gaat over naar BZK i. De ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit worden verenigd tot ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Onder het ministerie van BZK komt een minister voor Integratie en Immigratie.

Het sinds 1798 bestaande ministerie van Justitie wordt omgevormd tot ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ministeries worden bij Koninklijk Besluit ingesteld. Dat staat in artikel 44 i van de Grondwet. Daarin staat ook dat ministers benoemd kunnen worden die niet zijn belast met de leiding van een ministerie. Dat zijn ministers zonder portefeuille.