Dreiging Europese procedure maakt snelle behandeling wet gelijke behandeling noodzakelijk

woensdag 3 november 2010

DEN HAAG (PDC i) - Op verzoek van minister Piet Hein Donner i gaat de Tweede Kamer een wijzigingsvoorstel i voor de Algemene Wet gelijke behandeling i versneld behandelen. De Kamer ging in op dit bijzondere verzoek van de minister omdat er een procedure wegens ingebrekestelling van de Europese Commissie i dreigt.

De Europese commissie oordeelde dat niet alle artikelen uit de Europese richtlijn i over gelijke behandeling goed zijn omgezet in de Nederlandse wetgeving. Met name de wettelijke uitzonderingen op het discriminatieverbod, die onder meer op de bescherming van de privésfeer en de vrijheden van kerkgenootschappen slaan, zorgen voor vragen. Een ingebrekestelling i zou Nederland veel geld kosten.

De behandeling van dit wetsvoorstel staat los van een initiatiefvoorstel-Van der Ham i om de 'enkelefeitconstructie' in de wet gelijke behandeling te schrappen. Dit voorstel moet een eind maken aan de mogelijkheid openlijk homoseksuele leerlingen en docenten van religieuze scholen te weren.

Bron: ANP