Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (VJ)

Deze Tweede Kamercommissie hield zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, de rechtelijke macht, gevangeniswezen, familie- en jeugdrecht, slachtofferhulp, veiligheid, politie en criminaliteitsbeleid en overlegde daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Veiligheid en Justitie.

Voorzitter was M.M. (Madeleine) van Toorenburg. Griffier was Mw. B. Hessing-Puts.