Tweede Kamer: beëdiging bewindslieden voortaan openbaar

woensdag 24 november 2010

DEN HAAG (PDC i) - De beëdiging van ministers en staatssecretarissen zal, als het aan de Tweede Kamer ligt, voortaan in het openbaar plaatsvinden. Een motie van het VVD-Tweede Kamerlid Brigitte van den Burg i werd gisteren aangenomen. De volksvertegenwoordigster stelde dat een openbare beëdiging een mooie ceremoniële plechtigheid is als sluitstuk van de kabinetsformatie.

In artikel 49 i van de Grondwet is geregeld dat de beëdiging van de bewindslieden plaatsvindt ten overstaan van de Koning op een bij de wet voorgeschreven manier. Deze wet, de Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal i, noch artikel 49 verzetten zich tegen het openbare karakter van de beëdiging.

Premier Rutte i zei over deze motie: 'Daar is op zichzelf helemaal niets op tegen. (...) Ik moet zeggen: het is de enige keer in de vier jaar als bewindspersoon dat je in een van de allermooiste ruimtes van Nederland komt, namelijk de Oranjezaal van Huis ten Bosch, en ik wil mij dat genoegen niet laten ontnemen, mocht ik nog een keer de kans krijgen; ik hoop natuurlijk dat de kiezer dat ooit nog eens mogelijk maakt. Maar dat is een vrij persoonlijke emotie; dat geef ik onmiddellijk toe. Wij wachten dus maar af wat de Kamer van deze motie vindt.'

Bij de behandeling van de Begrotingsstaat van de Koning voor het jaar 2011 stond de Tweede Kamer vorige week ook stil bij de rol die het staatshoofd zou moeten spelen bij de kabinetsformatie. Een motie waarin de premier werd gevraagd met een visie te komen op modern koningschap werd aangenomen, hoewel de premier de noodzaak daarvan niet zo zag. De Kamer besloot wel het voortouw te nemen bij de kabinetsformatie door na verkiezingen eerst een debat over de uitslag te houden.

bron: TK 31500 I, nr. 7 en nr. 4, Handelingen TK dd. 17 en 23 november 2010