Heeft Tweede Kamer instemmingsrecht bij inzet van de krijgsmacht?

vrijdag 21 januari 2011

DEN HAAG (PDC) - Deze vraag staat centraal in een artikel in het deze week verschenen nummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht. In artikel 100 van de Grondwet wordt de regering opgedragen de Staten-Generaal vooraf inlichtingen te verstrekken over de inzet van de krijgsmacht. Mr. drs. J.J.W.C. van Dinther, promovenda bij de vaksectie staatsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, stelt in genoemd artikel de vraag of artikel 100 zich in de praktijk niet tot een instemmingsrecht heeft ontwikkeld.

Aan de hand van de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 100 en de parlementaire praktijk komt zij tot de conclusie dat de Tweede Kamer geen instemmingsrecht heeft verworven. Zij stelt dat het geschreven recht, artikel 100 van de Grondwet, noch gewoonte en rechtsovertuiging aanknopingspunten bieden om van een instemmingsrecht te spreken. De promovenda wijst bijvoorbeeld op de motie-Voordewind/Van Dam die voor het kabinet geen aanleiding was af te zien om inzet van militairen nader te onderzoeken.

Van Dinther poneert verder de stelling dat als de Tweede Kamer een instemmingsrecht beoogde, zij opvallend zwak gehandeld heeft en dan had moeten streven naar een formeel instemmingsrecht, vastgelegd in artikel 100.

bron: Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, januari 2011