Fasseur: Nederland blijft in de komende eeuwen nog wel een monarchie

dinsdag 15 februari 2011

DEN HAAG (PDC i) - De Nederlandse monarchie zal waarschijnlijk niet binnen de komende tweehonderd jaar ophouden te bestaan. Dat schrijft historicus Cees Fasseur in zijn nieuwe boek 'De gekroonde republiek', waarin hij terugblikt op de geschiedenis van het koningschap vanaf 1815. 'Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje Nassau i,' schrijft artikel 24 i van de Grondwet, en volgens Fasseur zal hieraan in de voorzienbare toekomst niets veranderen.

Fasseur stelt dat het grote voordeel van een erfelijk vorst boven een gekozen president is dat de koning niet politiek gekleurd is en als nationaal symbool boven de partijen staat. Vooral in een samenleving die steeds hopelozer verdeeld raakt in ideologisch en politiek opzicht is het erfelijk staatshoofd een belangrijke stabiliserende factor.

Er zijn volgens Fasseur drie voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het koningschap in stand te houden. Ten eerste moet de koning intellectueel en menselijk gezien in staat zijn het hoogste ambt te vervullen. Ten tweede moet de politieke elite het koningschap nuttig vinden. De derde factor is het "vorstelijke sprookje", waarin volgens Fasseur de meerderheid van de bevolking moet geloven.

Op dit moment voldoet Nederland aan deze drie voorwaarden, beweert Fasseur, al twijfelt hij aan de overtuiging van de intellectuele elite. Hoewel deze bovenlaag misschien geneigd is de voorkeur te geven aan een republiek, is het niet waarschijnlijk dat het staatsbestel van Nederland snel zal veranderen: het wijzigen van de Grondwet gaat in Nederland over het algemeen zeer moeizaam. Bovendien is Nederland functioneel in vele opzichten al een republiek, maar dan met een lid van het huis van Oranje-Nassau als erfelijk staatshoofd.

Bron: ANP