Unieke stemverklaring na stemming over voordracht Hoge Raad

woensdag 16 maart 2011

DEN HAAG (PDC i) - PVV-leider Geert Wilders i heeft gisteren na de (geheime) schriftelijke stemming in de Tweede Kamer over een voordracht voor een raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad, een stemverklaring afgelegd. Dat is niet eerder voorgekomen in de parlementaire geschiedenis.

Wilders liet weten dat zijn fractie blanco had gestemd, omdat de PVV-fractie tegen de voordracht van mr. Y. Buruma is. Op grond van het reglement van orde i van de Tweede Kamer worden blanco stemmen overigens als ongeldig beschouwd.

D66-fractievoorzitter Pechtold i vond het vanwege de geldende regels ongepast dat in het openbaar over één van de voorgedragen personen werd gesproken. Hij wil dat het presidium i van de Kamer hierover een uitspraak doet.

bron: stenogram Tweede Kamer, 15 maart 2011