Europarlement keurt kilometerheffing vrachtwagens op basis geluidshinder en luchtvervuiling goed

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 7 juni 2011, 15:03.

Lidstaten kunnen in heffingen voor zware vrachtwagens voortaan naast de infrastructuurkosten ook de kosten van geluidshinder en luchtvervuiling doorrekenen. Europarlementsleden hebben een wijziging van de bestaande Eurovignetregels goedgekeurd, zodat lidstaten het principe 'de vervuiler betaalt' kunnen toepassen in tolheffingen voor zware vrachtvoertuigen op autowegen. Onder leiding van rapporteur Saïd El Khadraoui (S&D, BE) was daar eerder al een akkoord over bereikt met de Raad.

Tijdens het debat dat aan de stemming voorafging, benadrukte El Khadraoui, die in het Parlement verantwoordelijk is voor deze wetgeving, dat het met de Raad bereikte compromis een mijlpaal betekent voor het vervoersbeleid van de komende tien jaar, omdat "lidstaten voor het eerst de mogelijkheid hebben om de externe kosten door te rekenen en om een breed scala aan variaties in de tol te hanteren om de mobiliteit te verbeteren".

Bovenop de kosten voor het gebruik van de infrastructuur zou gemiddeld ongeveer 3 à 4 cent per kilometer per voertuig aan externe kosten (voor geluidshinder en luchtvervuiling) kunnen worden aangerekend. De richtlijn zal van toepassing zijn op de trans-Europese vervoersnetwerken en snelwegen en gelden voor voertuigen van meer dan 3,5 ton. Lidstaten kunnen vrachtwagens tussen 3,5 ton en 12 ton vrijstellingen verlenen, maar dan moeten ze de Europese Commissie informeren over de redenen voor die keuze.

De lidstaten moeten verplicht 15% van de opbrengsten in het trans-Europees vervoersnetwerk investeren. De resterende opbrengsten moeten worden gebruikt om transportsystemen duurzamer te maken. Ter bevordering van de transparantie hebben de Europarlementsleden in de nieuwe wetgeving laten opnemen dat de lidstaten regelmatig verslag uit moeten brengen aan de Commissie over de tarieven die ze hanteren en over de bestemming van de opbrengsten.

De vernieuwing van de vloot bevorderen

Vrachtwagens met minder vervuilende motoren zullen nog voor een bepaalde periode van de luchtvervuilingsheffingen worden vrijgesteld: tot 1 januari 2014 voor wagens die voldoen aan de EURO-emissienorm V en tot 1 januari 2018 voor zij die voldoen aan de EURO-emissienorm VI. In gevoelige en bergachtige gebieden kunnen de externe kosten met maximaal 25 % toenemen voor de meest vervuilende vrachtwagens (EURO 0 tot II). Vanaf 1 januari 2015 zal dat ook voor de vrachtwagens die voldoen aan de EURO-emissienorm III gelden.

Files vermijden

Heffingen kunnen variëren afhankelijk van het tijdstip, om vrachtwagens aan te moedigen om bepaalde trajecten tijdens de spitsuren te vermijden. Zo zouden de heffingen tijdens 5 spitsuren veel hoger kunnen zijn, dan tijdens de andere uren van de dag. Om vervoersbedrijven in staat te stellen om hun kosten te berekenen en hun planning zo nodig aan te passen, zal de Europese Commissie een lijst opstellen van de tarieven en de tijdstippen waarop die in de lidstaten van toepassing zijn.

De nieuwe Eurovignetregels moeten nog formeel door de lidstaten worden goedgekeurd. Daarna kunnen de lidstaten die tol heffen aan vrachtverkeer de regels in nationale wetgeving omzetten. Daar hebben ze uiterlijk 24 maanden de tijd voor.