Commissie sluit laatste contracten voor de verwezenlijking van Galileo

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 22 juni 2011.

Europese Commissie i - Persbericht

Brussel, 22 juni 2011. Het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA i) zal namens de Europese Commissie de laatste twee van de in totaal zes contracten voor het Europese wereldwijde navigatiesatellietprogramma Galileo i ondertekenen. Dat gebeurt om 16.00 uur tijdens de prestigieuze lucht- en ruimtevaartbeurs van Le Bourget. De twee contracten hebben een gezamenlijke waarde van 355 miljoen euro. Het contract ter waarde van 281 miljoen euro dat met Thales Alenia Space (Frankrijk) wordt gesloten heeft betrekking op de formattering van de navigatiegegevens die door de satellieten worden uitgezonden. Het contract ter waarde van 73,5 miljoen euro dat met Astrium (Verenigd Koninkrijk) wordt gesloten betreft het "dagelijks beheer" van de satellieten, met inbegrip van het onderhoud en de correcte positionering van de satellieten in hun omloopbaan. De ondertekening van deze contracten is essentieel voor de invoering en levering van drie initiële diensten door Galileo in 2014:

  • 1. 
    het gratis aangeboden en door iedereen te gebruiken basissignaal voor de open dienst,
  • 2. 
    de publiek gereguleerde dienst, die bestaat uit twee gecodeerde signalen met gecontroleerde toegang voor specifieke gebruikers, zoals overheidsinstanties, en
  • 3. 
    de opsporings- en reddingsdienst voor humanitaire opsporings- en reddingsactiviteiten.

Antonio Tajani i, Europees Commissaris i voor Industrie en ondernemerschap en vicevoorzitter van de Commissie, zei hierover het volgende: "De gunning van de opdrachten aan bedrijven uit Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk onderstreept nog eens dat Galileo een concreet voorbeeld is van grensoverschrijdende samenwerking in Europa i. De ondertekening van de contracten vormt de afsluiting van een strenge aanbestedingsprocedure en het begin van een nieuw hoofdstuk voor Galileo. Een strenge procedure, omdat ik er persoonlijk op aandring dat de kosten op elk mogelijk punt van het Galileo-programma worden beperkt. Een nieuw hoofdstuk voor Galileo, omdat we nu daadwerkelijk kunnen beginnen met het opzetten van de infrastructuur waarmee vanaf 2014 essentiële diensten aan de burger zullen worden geboden. Wij zien allen uit naar de lancering van de eerste twee operationele Galileo-satellieten vanaf de lanceerbasis in Frans-Guyana op 20 oktober."

Achtergrond

De aanbesteding van de essentiële diensten voor de volledige operationele capaciteit van Galileo is in zes opdrachten verdeeld. In januari 2010 zijn drie opdrachten gegund voor ondersteuning van de systeemengineering, satellieten en lanceersystemen (zie IP/10/7). In oktober 2010 is in Brussel een vierde contract gesloten met SpaceOpal voor de exploitatie van de land- en ruimte-infrastructuur (IP/10/1382).

De door Galileo geboden diensten zullen een groot aantal sectoren van de Europese economie ondersteunen: elektriciteitsnetten, vlootbeheerbedrijven, financiële transacties, de scheepvaartsector, reddingsoperaties en vredeshandhavingsmissies zullen alle gebaat zijn bij de gratis open dienst, de publiek gereguleerde dienst en de opsporings- en reddingsdienst.

Bovendien zorgt Galileo voor Europese onafhankelijkheid met betrekking tot een technologie die steeds meer van cruciaal belang wordt, met name ook voor gebieden zoals elektriciteitsdistributie en telecommunicatienetwerken. Galileo zal over een periode van twintig jaar naar verwachting zestig miljard euro aan de Europese economie bijdragen, gemeten naar de extra inkomsten voor de industrie en de publieke en sociale voordelen, waarbij de voordelen van technologische onafhankelijkheid nog buiten beschouwing worden gelaten.

Galileo zal in 2014/2015 drie initiële diensten aanbieden op basis van een aanvankelijke constellatie van 18 satellieten: een initiële open dienst, een initiële publiek gereguleerde dienst en een initiële opsporings- en reddingsdienst. In een later stadium volgt nog een commerciële dienst, waarbij twee gecodeerde signalen worden gecombineerd om een hogere gegevensverwerkingscapaciteit en nauwkeurigere geauthenticeerde gegevens mogelijk te maken.

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) is het Europese regionale augmentatiesysteem voor gps-signalen. Het is de voorloper van Galileo. De open dienst van EGNOS is sinds oktober 2009 operationeel en de Commissie heeft onlangs de EGNOS-dienst voor beveiliging van mensenlevens voor de luchtvaart in gang gezet (zie IP/11/247).