Eurocommissaris

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Een Eurocommissaris is één van de 28 leden van de Europese Commissie en heeft als taak het behartigen van het algemeen belang van de Europese Unie. Iedere commissaris heeft een eigen portefeuille. Een aantal eurocommissarissen zijn tevens vicevoorzitter van de Commissie.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Benoeming

Iedere lidstaat kandideert, in samenspraak met de voorzitter van de Europese Commissie, één Eurocommissaris. Na goedkeuring door het Europees Parlement en de Europese Raad wordt de commissaris geïnstalleerd. Een Eurocommissaris vertegenwoordigt echter niet het belang van één lidstaat, maar moet het belang van de Europese Unie als geheel voorop stellen.

Eurocommissarissen mogen geen andere hoofd- of nevenfuncties vervullen.

2.

Huidige commissarissen

FunctiePersoon
Voorzitter Europese Commissie U.G. (Ursula) von der Leyen
Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor een sterker Europa in de wereld (vicevoorzitter) J. (Josep) Borrell Fontelles
Eurocommissaris voor Begroting en administratie J. (Johannes) Hahn
Eurocommissaris voor Energie K. (Kadri) Simson
Eurocommissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding O. (Olivér) Várhelyi
Eurocommissaris voor Handel Ph. (Phil) Hogan
Eurocommissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij
Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid
Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken
Eurocommissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten
Eurocommissaris voor Economie
Eurocommissaris voor Crisisbeheer
Eurocommissaris voor Landbouw
Eurocommissaris voor Vervoer
Eurocommissaris voor Interne markt
Eurocommissaris voor Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses (vicevoorzitter)
Eurocommissaris voor Justitie
Eurocommissaris voor Innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugd
Eurocommissaris voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk (uitvoerend vicevoorzitter)
Eurocommissaris voor Internationale partnerschappen
Eurocommissaris voor de Bevordering van onze Europese levenswijze (vicevoorzitter)
Eurocommissaris voor Demografie en Democratie (vicevoorzitter)
Eurocommissaris voor een Economie die werkt voor mensen (uitvoerend vicevoorzitter)
Eurocommissaris voor Gelijkheid
Eurocommissaris voor de Europese Green Deal (eerste uitvoerend vicevoorzitter)
Eurocommissaris voor Cohesiebeleid
Eurocommissaris voor Waarden en transparantie (vicevoorzitter)

3.

Taken en bevoegdheden

Binnen de Commissie is iedere Eurocommissaris verantwoordelijk voor een of enkele beleidsterreinen. De Eurocommissarissen worden hierin ondersteund door een of meerdere directoraten-generaal of afdelingen van een directoraat-generaal, en mogelijk ook nog Europese agentschappen die actief zijn op het beleidsterrein van de Eurocommissaris. De Eurocommissarissen kunnen daarnaast speciale adviseurs benoemen om hen te bij te staan op specifieke onderwerpen.

4.

Meer informatie