Trojka (Europese Commissie, ECB en IMF)

De term 'trojka' verwijst naar de drie partijen die moeten bepalen of EU-lidstaten i met financiële tekorten voldoen aan de afgesproken bezuinigingen en hervormingen die zijn vastgesteld als voorwaarde voor het ontvangen van financiële hulp. De drie partijen zijn de Europese Commissie i, het Internationaal Monetair Fonds i (IMF) en de Europese Centrale Bank i (ECB). De naam voor het samenwerkingsverband stamt uit de tijd van de Europese schuldencrisis die in 2009 begon.

Op basis van de bevindingen van de trojka wordt bepaald of de hulpbehoevende landen voldoende voortgang boeken met bezuinigingen om in aanmerking te blijven komen voor financiële hulp.

De term 'trojka' werd voornaamelijk gebruikt tijdens Griekse schuldencrisis en wordt uit respect voor het Griekse schuldenprobleem in het diplomatieke verkeer met Griekenland niet langer gebruikt. In diplomatieke kringen spreekt men sindsdien van 'de instellingen'.

Naast deze financieel-economische trojka is er ook de trojka in de zin van drie opeenvolgende EU-voorzitterschappen i.