Trojka (opeenvolgende EU-voorzitterschappen)

De trojka is het samenwerkingsverband tussen drie lidstaten die aaneengesloten het voorzitterschap van de Europese Unie i bekleden. Ieder voorzitterschap geldt voor een periode van zes maanden, een trojka beslaat dus een periode van anderhalf jaar. Op die manier moet er meer samenhang komen in het beleid van de Europese Unie. Er worden afspraken gemaakt over het inhoudelijke (wetgevings)programma dat de landen willen volgen. Er wordt ook wel gesproken van 'trio' in plaats van trojka.

De trojka werkt nauw samen met de Europese Commissie i en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid i.

Het is mogelijk dat elk voorzittend land alle raadsformaties i gedurende een half jaar voorzit (behalve de Raad Buitenlandse Zaken, die voorgezeten wordt door de Hoge Vertegenwoordiger). De lidstaten kunnen er echter ook voor kiezen de voorzitterschappen onderling te verdelen. Dan zit elk van de drie achttien maanden lang een deel van de raadsformaties voor.

Bij het instellen van de trojka's is gelet op een goede verdeling tussen de grootte van de landen en de geografische verdeling.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Ontwikkeling trojka

Het concept van het trojka-systeem is begin jaren '80 ingevoerd op voorspraak van de toenmalige Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Van der Klaauw i.

Voor de invoering van het Verdrag van Lissabon i in december 2009 stond de trojka voor de samenwerking tussen de lidstaat die het voorzitterschap van de Raad bekleedde, de lidstaat die dit tijdens het vorige halfjaar deed, en de lidstaat die het halfjaar daarna als voorzitter zou fungeren. Daardoor was er ieder half jaar een andere samenstelling van de trojka.

2.

Eerdere Trojka's

Trojka

Periode

Spanje, België, Hongarije i

01-01-2010 tot 30-06-2011

Polen, Denemarken, Cyprus i

01-07-2011 tot 31-12-2012

Ierland, Litouwen, Griekenland i

01-01-2013 tot 30-06-2014

Italië, Letland, Luxemburg i

01-06-2014 tot 31-12-2015

Nederland, Slowakije, Malta i

01-01-2016 tot 30-06-2017

Estland, Bulgarije, Oostenrijk i

01-07-2017 tot 31-12-2018

Roemenïe, Finland, Kroatie i

01-01-2019 tot 30-06-2020

Duitsland, Portugal, Slovenië i

01-07-2020 tot 31-12-2021

Frankrijk, Tsjechië en Zweden i

01-01-2022 tot 30-06-2023

3.

Financieel-economische trojka

Ook het overleg tussen de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB) wordt trojka genoemd. Het gaat daarbij dus om een heel ander samenwerkingsverband.