Voorstel Tweede Kamer over wijziging mondelinge vragenuur

vrijdag 14 oktober 2011

DEN HAAG (PDC i) - De Tweede Kamer i heeft een voorstel ingediend om de gang van zaken in het wekelijkse mondelinge vragenuur te wijzigen. Mocht dit voorstel worden goedgekeurd dan hebben alle Kamerleden en ministers tijdens het vragenuur minder tijd om te spreken en zijn interrupties niet langer toegestaan.

Daarnaast mag elk Kamerlid maximaal één onderwerp aansnijden en kunnen er per fractie maximaal twee vervolgvragen worden gesteld. Ook zal het voortaan alleen nog mogelijk zijn om onderwerpen aan te melden bij de Kamervoorzitter en geen specifieke vragen meer.

Het voorstel om het Reglement van Orde te wijzigen werd vandaag ingediend. Het is gebaseerd op een experiment met een andere vorm van het mondelinge vragenuur. Het Presidium kwam met dit voorstel op grond van een advies van de Commissie voor Werkwijze. Het experiment duurde tot het zomerreces van 2011.

Het vragenuurtje is gebaseerd op artikel 68 van de Nederlandse Grondwet. Dit artikel geeft elk individueel Kamerlid het recht om van ministers en staatssecretarissen via vragen inlichtingen te krijgen en verplicht ministers en staatssecretarissen om mondeling of schriftelijk de verlangde inlichtingen te geven.

bron: Tweede Kamer, 33040 nr. 1