Eerste Kamer legt wensen Grondwetsherziening vast in twee moties

woensdag 8 februari 2012

DEN HAAG (PDC i) - In de Grondwet moet een artikel komen over een algemeen recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter en voorts een algemene bepaling dat Nederland een democratische rechtsstaat is. De Eerste Kamer heeft die wensen opgenomen in moties die gisteren werden ingediend tijdens een beleidsdebat over het advies van de Staatscommissie-Thomassen i. (De moties zijn op 14 februari aangenomen).

Gelet op de ondertekening kunnen beide moties op een ruime meerderheid rekenen, maar de PVV aarzelt steun te geven aan de motie-Engels om voor 1 oktober een voorstel in te dienen om te komen tot een algemene bepaling over de democratische rechtsstaat. De motie-Lokin over een eerlijk proces kan op algemene steun rekenen. Minister Liesbeth Spies i reageerde terughoudend op de motie-Engels, omdat de daarin opgenomen wens strijdig zou zijn met aard en ontstaansgeschiedenis van de Grondwet.

Er bestaan wel grote verschillen van inzicht over het advies van de staatscommissie en over de kabinetsreactie daarop. De oppositiepartijen vinden dat de adviezen van de commissie moeten worden uitgevoerd; CDA en VVD zien slechts in beperkte mate het nut daarvan. De PVV mist voorstellen over bijvoorbeeld de gekozen burgemeester en over verkiezing van ministers.

De Tweede Kamer bespreekt op 29 februari het advies van de Staatscommissie.

bron: website Eerste Kamer