VVD wil grondwettelijke rechtstreekse werking van verdragen afzwakken

vrijdag 24 februari 2012

DEN HAAG (PDC) - De rechtstreekse werking van internationale verdragen zoals geregeld in de artikelen 93 en 94 van de Grondwet moet worden afgezwakt. Dat betogen de VVD-Kamerleden Stef Blok, Klaas Dijkhoff en Joost Taverne in een artikel in NRC Handelsblad.

De Kamerleden willen af van de mogelijkheid dat op grond van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens nationale wetgeving door de rechter 'onderuit' wordt gehaald. Recentelijk gebeurde dat met een wet over afschaffing van de bijstandsregeling voor kunstenaars. Volgens de VVD'ers is het begrip 'mensenrechten' veel te veel opgerekt.

Zij stellen voor om aan de artikelen 93 en 94 toe te voegen 'behoudens voor zover bij wet anders is bepaald'. Daardoor kunnen regering en parlement precies regelen hoe een verdrag nationaal moet doorwerken. Verder moet in goedkeuringswetten voor verdragen komen te staan in hoeverre verdragsbepalingen rechtstreeks verbindend zijn.

bron: NRC Handelsblad, 23 februari 2012