Nederlandse steun voor extra financiële hulp aan Griekenland

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op woensdag 29 februari 2012.

28 februari, debat - Is het nodig om Griekenland op de been te houden met een steunpakket van 130 mld.? Die vraag staat centraal tijdens een debat over de Europese top van 1 en 2 maart. Een meerderheid steunt de extra financiële hulp aan Griekenland. Premier Rutte beschouwt de noodhulp als "een verantwoord risico".

Er is nu al 240 mld. uitgetrokken om een Grieks faillissement te voorkomen. Griekenland blijft voorlopig een zorgenkind, zegt Blanksma (CDA). Zij spreekt van "een fragiel akkoord" dat nodig is om de eenheid in de eurozone te bewaren. Harbers (VVD): het is een noodzakelijke stap op weg naar rust in de eurozone. "Een dun en wankel geheel. Maar we kunnen niet ontevreden zijn", voegt Plasterk (PvdA) toe. Ook Sap (GroenLinks) en Schouw (D66) zijn gematigd positief.

Beter af

Een ander geluid komt van Van Dijck (PVV). Hij meent dat er helemaal geen man overboord is als Griekenland de eurozone verlaat. Ouwehand (PvdD) valt hem bij: "Griekenland is beter af zonder de euro en de euro is beter af zonder Griekenland." Maar dan is de rekening zeer fors, waarschuwt Dijkgraaf (SGP). Het nieuwe steunpakket is volgens hem "de minst slechte optie".

Griekse schuld

Door forse bezuinigingen moet de Griekse schuld in 2020 tot 120,5% van het bbp zijn teruggebracht. Maar volgens Irrgang (SP) is de kans levensgroot dat dit niet haalbaar blijkt. Gaat er straks nog meer geld naar Griekenland? Ook Schouten (ChristenUnie) is benieuwd waar het kabinet de grens legt. Het overeengekomen steunpakket van 130 mld. is naar verwachting voldoende om de Griekse schuld houdbaar te maken, aldus premier Rutte en minister De Jager (Financiën).

Begrotingsdiscipline

In EU-verband is een nieuw verdrag voorgesteld om begrotingsdiscipline te garanderen. Sap is bezorgd over de democratische houdbaarheid van dit strengere begrotingspact: "Het Europees Parlement vindt het overbodig, de nationale parlementen staan voor het blok." Schouten heeft de indruk dat het pact raakt aan het begrotingsrecht van de Kamer. Leidt het tot het afstaan van soevereiniteit?, vraagt Schouw. Maar minister De Jager benadrukt dat de nationale begrotingsautonomie intact blijft.

De Kamer stemt op 29 februari over de moties die bij dit debat zijn ingediend.