Boek over de relatie tussen de Oranjes en Nederland uitgekomen

vrijdag 20 april 2012

DEN HAAG (PDC) - Oud-Tweede Kamerlid Coos Huijsen promoveert vandaag aan de UvA op een proefschrift over de relatie tussen de Oranjes en Nederland. Het boek 'Nederland en het verhaal van Oranje' gaat in op het belang dat het Huis van Oranje voor de ontwikkeling van de Nederland staat.

De rol van het Huis van Oranje ten tijde van de Nederlandse Opstand heeft ervoor gezorgd dat de Oranjes verwezen geraakten in het verhaal van de Nederlandse geschiedenis. De band tussen de Oranjes en Nederland is staatkundig gezien daar niet altijd een afspiegeling van geweest. Nederland is tot aan 1813 immers een republiek geweest, onafhankelijk van monarchale sentimenten. 

In 1813 werd gebroken met het republikeinse sentiment maar volgens Huijsen is de discussie over de positie van de monarchie tijdens het koningschap van Beatrix weer opgelaaid. Het debat over de positie van de Oranjes in het staatsbestel kan echter niet los worden gezien van de historsch gegroeide emotionele band tussen Nederland en de Oranjes.

Bron: persbericht UvA, 20 april 2012