Meerderheid Tweede Kamer voor correctief referendum

woensdag 17 april 2013

DEN HAAG (PDC i) - Op 16 april 2013 stemde een meerderheid in de Tweede Kamer i in met het wetsvoorstel dat een correctief, bindend referendum mogelijk moet maken (eerste lezing Grondwetsherziening). Het voorstel was ingediend door PvdA, D66 en GroenLinks. Tegen stemden VVD, CDA, SGP en ChristenUnie.

Met de invoering van een correctief referendum moeten burgers meer zeggenschap krijgen over het regeringsbeleid. Aangenomen wetsvoorstellen kunnen dan alsnog aan een referendum worden onderworpen. D66-Kamerlid Gerard Schouw i verwacht dat het referendum een grotere belangstelling voor, en betrokkenheid bij de besluitvorming in de Tweede Kamer brengt. "Dat zorgt voor meer draagvlak."

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer i. Wanneer in de Senaat eveneens een meerderheid voor het voorstel stemt, volgt een tweede lezing. Dit kan echter pas na de volgende Tweede Kamerverkiezingen. In beide Kamers is bij de tweede lezing een tweederde meerderheid nodig. Het organiseren van correctieve referenda moet vervolgens nog bij wet worden geregeld.

Bron: Parlementaire monitor PDC, D66