Koningin Máxima wordt aangewezen als mogelijke regentes

dinsdag 1 oktober 2013

DEN HAAG (PDC i) - Als prinses Amalia i voor haar achttiende Koning(in) moet worden, dan zal haar moeder optreden als regentes. Dat is de strekking van een wetsvoorstel dat het kabinet heeft ingediend. Als koningin Máxima i niet in staat is als regentes op te treden wordt prins Constantijn regent. Het regentschap duurt tot het moment dat Amalia achttien jaar is.

Bij het uitoefenen van het ouderlijke gezag over de minderjarige kinderen van koning Willem-Alexander i na diens eventuele overlijden, zal koningin Máxima worden bijgestaan door een raad van advies bestaande uit de vicepresident van de Raad van State i, de president van de Algemene Rekenkamer i, de president van de Hoge Raad en twee nader aan te wijzen personen.

Het wetsvoorstel over de regeling van het regentschap en ouderlijk gezag over de minderjarige Koning moet worden behandeld in een Verenigde Vergadering i. Het gaat om een wettelijke regeling die standaard wordt getroffen na het aantreden van een nieuwe Koning.

Bron: rijksoverheid.nl