Kabinet wil adviserende en rechtsprekende taken Raad van State scheiden

vrijdag 27 juni 2014

DEN HAAG (PDC i) - De adviserende en rechtsprekende taken van de Raad van State i worden gescheiden. Daarnaast wordt het aantal colleges dat in hoogste instantie bestuurszaken behandelt, verkleind van drie naar één. Dit staat in een brief van ministers Plasterk i van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Opstelten i van Veiligheid en Justitie (V&J) aan de Eerste en Tweede Kamer.

De maatregelen komen voort uit het regeerakkoord, en zullen nog dit jaar door de ministers worden uitgewerkt in een wetsvoorstel. Met de maatregelen probeert het kabinet om de organisatie van de bestuursrechtspraak overzichtelijker te maken. Deze is nu nog in hoogste instantie verdeeld over drie colleges. Hiervan verdwijnen de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Als gevolg van de reorganisatie moet er tevens meer eenheid komen in de bestuursrechtelijke uitspraken.

Het kabinet wil geen einde maken aan de rechtsprekende functie van de Raad van State. Een beëindiging zou namelijk resulteren in hogere maatschappelijke kosten. Rechtspraak heeft bij de Raad van State een korte doorlooptijd en de Afdeling bestuursrechtspraak heeft ervaring met uiteenlopende zaken. Dit maakt de rechtsprekende tak van de Raad van State onvervangbaar. 

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)