Reactie Van Tongeren (GroenLinks) op verslag over grondwetstoetsing uitgebracht

woensdag 27 augustus 2014

DEN HAAG (PDC) - Liesbeth van Tongeren heeft de opmerkingen en vragen van de Kamercommissie BZK beantwoord over het door haar verdedigde wetsvoorstel over grondwettelijke toetsing van wetten door de rechter. Zij nam in 2013 de verdediging over van het in 2010 door Femke Halsema ingediende voorstel. 

In haar uitvoerige antwoord ontkent Van Tongeren onder meer dat de toetsing door rechters tot rechtsongelijkheid zal leiden. Toetsing is verder volgens haar gemakkelijk in te passen in de bestaande rechterlijke organisatie en zij denkt niet dat er een grote toename zal zijn van het aantal rechtszaken. Zij verwacht namelijk een afname van het aantal toetsingszaken op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Het betreft de tweede lezing van een grondwetsherziening, waarvan de eerste lezing al in 2008 werd voltooid. Nadien lag het voorstel bij de Kamerverkiezingen formeel al twee keer, in 2010 en 2012, ter beoordeling van de kiezers voor.

Bron: kamerstuk 32.334, nr. 8