Eurocommissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij

Deze functie wordt sinds december 2019 vervuld door Virginijus Sinkevičius i. Hij neemt de taken over van Eurocommissaris Karmenu Vella i uit de Commissie-Juncker i. Voorheen heette deze functie Eurocommissaris voor Milieu, maritieme zaken en visserij.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Commissie-Von der Leyen

De Eurocommissaris i voor Milieu, Oceanen en Visserij valt in Commissie-Von der Leyen i onder het team van de Eurocommissaris voor de Europese Green Deal i. De Eurocommissaris werkt bij Wereldhandelsorganisatie (WTO) i vraagstukken op het gebied van visserij samen met de Eurocommissaris voor Handel i. Het directoraat-generaal Milieu i en het directoraat-generaal Maritieme zaken en Visserij i ondersteunt de Eurocommissaris in zijn werkzaamheden.

2.

Beleid & Taken

De Eurocommissaris zal de komende jaren ervoor moeten zorgen dat milieu, de blauwe economie en de visserij sector een integraal onderdeel van de Europese Green Deal worden. Niet alleen moeten deze beleidsterreinen de klimaatambities van de Europese Commissie waarmaken, ook moeten ze zorgen voor het creeëren van banen en duurzame groei. Hierin heeft hij onder meer als taak:

  • het uitwerken van een nieuwe biodiversiteitstrategie voor 2030 waarin zowel Natura200, ontbossing, landdegradatie, bescherming van soorten en leefgebieden, en duurzame wateren in zijn opgenomen
  • het leiden van een ambitieuze overeenkomst bij de 2020 conferentie van het verdrag inzake biologische diversiteit op het gebied van bescherming van het wereldwijde milieu en biodiversiteit
  • het realiseren van de nuluitstoot ambitie van de Commissie op het gebied van lucht, water, chemicaliën, emissies, pesticiden en hormoononregelaars
  • het leiden van een nieuwe actieplan voor de circulaire economie op het gebied van een duurzaam gebruik van hulpbronnen
  • zich inspannen voor plasticvrije oceanen door het aanpakken van het probleem van microplastics, en het aanpakken van de wetgeving rondom plastic
  • het uitvoeren van het hervormde Gemeenschappelijke Visserijbeleid en het evalueren daarvan
  • het bijdragen aan de Farm to Fork strategie door gebruik te maken van de duurzaamheidspotentie van de aquacultuursector
  • het voortouw nemen op het gebied van internationaal oceaanbeheer en een leidende rol innemen in discussies in de Verenigende Naties
  • het handhaven van een zero tolerantie beleid op het gebied van illegaal en ongereguleerd vissen
  • het ontwikkelen van een nieuwe aanpak voor een duurzame blauwe economie, waarin onderzoek, kennis, samenwerking en investering samen komen.

3.

Gerelateerde diensten

Agentschappen

4.

Meer informatie