Regering komt met voorstel tot inrichting kiescollege voor Eerste Kamer op de BES-eilanden

maandag 16 november 2015

DEN HAAG (PDC) - De regering heeft het wetsvoorstel ingediend dat moet leiden tot de inrichting van kiescolleges op de BES-eilanden voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (voor dat deel van Nederland).

Eerder had minister Plasterk al toegezegd met dit voorstel te komen toen bleek dat de Eerste Kamer er bezwaar tegen had dat de eilandsraden deze leden zouden kiezen. Dan zouden namelijk niet-Nederlanders ook invloed hebben op de samenstelling van de Eerste Kamer. Oprichting van een kiescollege of kiescolleges per eiland zorgt er nu voor dat alleen Nederlandse ingezetenen hier - weliswaar indirect - invloed op hebben. De kiescolleges worden voor een periode van vier jaar gekozen en hebben als enige taak het kiezen van de leden van de Eerste Kamer.  

Het wetsvoorstel, een voorstel tot wijziging van de Grondwet, is een 'novelle' bij het nu in de Eerste Kamer in behandeling zijnde wetsvoorstel dat de constitutionele basis voor de drie Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba regelt.