Verslag van de staten van de nederlandse antillen - Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Ontvangen 14 november 1994

De bespreking van het onderhavige voorstel van Rijkswet heeft dezerzijds tot geen bedenkingen aanleiding gegeven.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van de 8ste november 1994.

De Rapporteur, L. A. George-Wout

1 Eerder afgedrukt als gezamenlijk stuk van de Eerste en Tweede Kamer.

41499bF ISSN0921 -7371 lïraSge i99rïi'nstraat

 
 
 

2.

Meer informatie