23802 - Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Dit wetsvoorstel werd op 3 augustus 1994 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Lubbers, de minister van Binnenlandse Zaken, De Graaff-Nauta, en de minister van Justitie, Kosto.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de Rijkswet van 9 maart 1994 (Stb. 172) heeft verklaard dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 10 juli 1995.

2.

Kerngegevens

Ingediend
3 augustus 1994

Volledige titel
Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, R.F.M. (Ruud) Lubbers
De minister van Binnenlandse Zaken, D.IJ.W. (Dieuwke) de Graaff-Nauta
De minister van Justitie, A. (Aad) Kosto

3.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van verbetering ingediend.

4.

Documenten

(12 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 4 juli 1995, behandeling, pag. 1426-1426     HAN2939
Behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt (23799); het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet (23800); het voorstel van rijkswet Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging (23802, R1507); het voorstel van rijkswet Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt (23803, R1508)  -
publicatie: 25 juli 1995 vergadering: 4 juli 1995
 
1 20 juni 1995, eindverslag, 23799, nr. 285     KST8729
Eindverslag - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt
publicatie: 27 juni 1995
 
2 10 februari 1995, stemming(en), pag. 2854-2854     HAN2160
Stemmingen in verband met het voorstel van rijkswet Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging (23802, R1507).  -
vergadering: 31 januari 1995
 
2 26 januari 1995, behandeling, pag. 2829-2843     HAN2080
Gezamenlijke behandeling van het wetsvoorstel Aanvulling van bepalingen in de Grondwet inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden, in verband met tijdelijke vervanging van een lid wegens haar zwangerschap en bevalling (23798); het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt (23799); het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de veranderingen in de Grondwet (23800)  -
publicatie: 7 februari 1995 vergadering: 26 januari 1995
 
2 14 november 1994, verslag, nr. 8     KST23802N8K2
Verslag van de staten van de nederlandse antillen
 
2 7 november 1994, nota, nr. 7     KST23802N7K2
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 30 september 1994, verslag, nr. 6     KST23802N6K2
Verslag - Rijkswet tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging
 
2 27 september 1994, verslag, nr. 5     KST23802N5K2
Verslag van de staten van aruba - Rijkswet tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging
 
2 25 augustus 1994, nota van verbetering, nr. 4     KST23802N4K2
Nota van verbetering
 
2 3 augustus 1994, memorie van toelichting, nr. 3     KST23802N3K2
Memorie van toelichting
 
2 3 augustus 1994, voorstel van wet, nr. 2     KST23802N2K2
Voorstel van rijkswet
 
2 3 augustus 1994, koninklijke boodschap, nr. 1     KST23802N1K2
Koninklijke boodschap
 

5.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

A.K. (Alis)  Koekkoek 26-01-1995 CDA A.K. (Alis) Koekkoek
A.J. (Jan) te Veldhuis 26-01-1995 VVD A.J. (Jan) te Veldhuis
G.J.W. (Gerritjan) van Oven 26-01-1995 PvdA G.J.W. (Gerritjan) van Oven
O. (Olga)  Scheltema-de Nie 26-01-1995 D66 O. (Olga) Scheltema-de Nie
J.T. (Koos) van den Berg 26-01-1995 SGP J.T. (Koos) van den Berg
T. (Tara)  Oedayraj Singh Varma 26-01-1995 GL T. (Tara) Oedayraj Singh Varma
H.F. (Hans)  Dijkstal 26-01-1995 Minister H.F. (Hans) Dijkstal
J.J.C. (Joris)  Voorhoeve 26-01-1995 Minister J.J.C. (Joris) Voorhoeve
J. (Jacob)  Kohnstamm 26-01-1995 Staatssecretaris J. (Jacob) Kohnstamm

6.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.