Nota van verbetering - Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Ontvangen 1 september 1994

In het voorstel van Rijkswet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht: In de considerans wordt «Wet van 9 maart 1994» vervangen door: Rijkswet van 9 maart 1994.

414077F ISSN 0921 • 7371

 
 
 

2.

Meer informatie