23803 - Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt

Dit wetsvoorstel werd op 3 augustus 1994 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Lubbers i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de Wet van 9 maart 1994 (Stb. 174) heeft verklaard, dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 10 juli 1995.

2.

Kerngegevens

Ingediend
3 augustus 1994

Volledige titel
Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, R.F.M. (Ruud) Lubbers i

Kamercommissies

3.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van verbetering ingediend.

4.

Documenten

(10 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 4 juli 1995, behandeling, pag. 1426-1426     HAN2939
Behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt (23799); het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet (23800); het voorstel van rijkswet Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging (23802, R1507); het voorstel van rijkswet Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt (23803, R1508)  -
publicatie: 25 juli 1995 vergadering: 4 juli 1995
 
1 20 juni 1995, eindverslag, 23799, nr. 285     KST8729
Eindverslag - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt
publicatie: 27 juni 1995
 
2 26 januari 1995, behandeling, pag. 2829-2843     HAN2080
Gezamenlijke behandeling van het wetsvoorstel Aanvulling van bepalingen in de Grondwet inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden, in verband met tijdelijke vervanging van een lid wegens haar zwangerschap en bevalling (23798); het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt (23799); het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de veranderingen in de Grondwet (23800)  -
publicatie: 7 februari 1995 vergadering: 26 januari 1995
 
2 14 november 1994, verslag, nr. 7     KST23803N7K2
Verslag van de staten van de nederlandse antillen
 
2 29 september 1994, verslag, nr. 6     KST23803N6K2
Verslag
 
2 27 september 1994, verslag, nr. 5     KST23803N5K2
Verslag van de staten van aruba
 
2 1 september 1994, nota van verbetering, nr. 4     KST23803N4K2
Nota van verbetering
 
2 3 augustus 1994, voorstel van wet, nr. 2     KST23803N2K2
Voorstel van rijkswet
 
2 3 augustus 1994, koninklijke boodschap, nr. 1     KST23803N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 1 januari 1993, memorie van toelichting, nr. 3     KST23803N3K2
Memorie van toelichting
 

5.

Woordvoerders

6.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.