Verslag van de staten van de nederlandse antillen - Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Ontvangen 14 november 1994

De bespreking van het onderhavige voorstel van Rijkswet heeft dezerzijds tot geen bedenkingen aanleiding gegeven.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van de 8ste november 1994.

De Rapporteur, L. A. George-Wout

1 Eerder afgedrukt als gezamenlijk stuk van de Eerste en Tweede Kamer.

414992F ISSN 0921 • 7371

 
 
 

2.

Meer informatie