Verslag van de staten van aruba - Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Ontvangen 27 september 1994

De Statenfracties kunnen zich geheel verenigen met de tweede lezing van het onderhavig voorstel van rijkswet.

Dit verslag geldt als Eindverslag.

Aldus vastgesteld in de Centrale Commissie van de 27ste september 1994.

De Rapporteur, M. V. Christiaans

4H303F ISSN0921 -7371 ?sdGravegnehaegem7iinstraat

 
 
 

2.

Meer informatie