Verslag van de staten van aruba - Rijkswet tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

In de tweede lezing kunnen de Statenfracties zich geheel verenigen met het in de eerste lezing geammendeerd wetsvoorstel.

Dit verslag geldt als Eindverslag.

Aldus vastgesteld in de Centrale Commissie van de 27ste september 1994.

De Rapporteur, M. V. Christiaans

414307F ISSN 0921 -7371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's-Gravenhage 1994

 
 
 

2.

Meer informatie