Verslag van de staten van de nederlandse antillen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Ontvangen 24 november 1993

De bespreking van het onderhavige ontwerp van Rijkswet heeft dezerzijds tot geen bedenkingen aanleiding gegeven.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commisie van de 24ste november 1993.

De Rapporteur, D. A. S. Lucia

315947F ISSN 0921 -7371 SsdGrave9nehaege mT"8''33'

 
 
 

2.

Meer informatie