23463 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt

Dit wetsvoorstel werd op 1 november 1993 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Lubbers, de minister van Binnenlandse Zaken, Dales, en de minister van Justitie, Hirsch Ballin.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 9 maart 1994.

2.

Kerngegevens

Ingediend
1 november 1993

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, R.F.M. (Ruud) Lubbers
De minister van Binnenlandse Zaken, C.I. (Ien) Dales
De minister van Justitie, E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin

Kamercommissies

3.

Documenten

(11 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 8 maart 1994, behandeling; stemming(en), 23159, 23428, 23199, Blz. 1171 - 1240     080394 1 2
De behandeling van de wetsvoorstellen Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met verhoging van de maximale bedragen van de rentedragende lening - Handelingen Eerste Kamer 1993-1994 08 maart 1994 orde 2
vergadering: 8 maart 1994
 
1 22 februari 1994, eindverslag, nr. 271     KST23463N271K1
Eindverslag van de vaste commissie voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van staat
 
2 1 februari 1994, stemming(en), Blz. 3491 - 3556     010294 2 11
De stemmingen m verband het voorstel van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additione... - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 01 februari 1994 orde 11
vergadering: 1 februari 1994
 
2 26 januari 1994, behandeling, 23327, 23428, 23430, Blz. 3333 - 3410     260194 2 5
De voortzetting van de behandeling van het voorstel van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging... - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 26 januari 1994 orde 5
vergadering: 26 januari 1994
 
2 26 januari 1994, behandeling, 23327, 23428, 23430, Blz. 3333 - 3410     260194 2 2
De behandeling van het voorstel van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 26 januari 1994 orde 2
vergadering: 26 januari 1994
 
2 20 december 1993, verslag, nr. 6     KST23463N6K2
Verslag van de staten van aruba
 
2 24 november 1993, verslag, nr. 5     KST23463N5K2
Verslag van de staten van de nederlandse antillen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden
 
2 24 november 1993, verslag, nr. 4     KST23463N4K2
Verslag
 
2 1 januari 1993, memorie van toelichting, nr. 3     KST23463N3K2
Memorie van toelichting
 
2 1 januari 1993, voorstel van wet, nr. 2     KST23463N2K2
Voorstel van wet
 
2 1 januari 1993, koninklijke boodschap, nr. 1     KST23463N1K2
Koninklijke boodschap
 

4.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.