Verslag - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Vastgesteld 24 november 1993

Het onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel heeft de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken' geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de Commissie, V. A. M. van der Burg

De griffier van de Commissie, Pauw

1 Samenstelling: Leden: Stoffelen (PvdA), Mateman (CDA), Niessen (PvdA), V A. M. van der Burg (CDA), voorzitter, Wiebenga (VVD), Van der Heijden (CDA), Franssen (VVD), ondervoorzitter, Willems (GroenLinks), Kohnstamm (D66), De Cloe (PvdA), J. T. van den Berg (SGP), Koetje (CDA), Van Otterloo (PvdA), Scheltema-de Nie (066), Schoots (PvdA), Kalsbeek-Jasperse (PvdA), Zijlstra (PvdA), Bijleveld-Schouten (CDA), Hillen (CDA), Leers (CDA), Van der Hoeven (CDA), Van Heemst (PvdA), Verbugt (VVD) Plv. leden: Achttienribbe-Buijs (PvdA), Tegelaar-Boonacker (CDA), M M. van der Burg (PvdA), Soutendijk-van Appeldoon (CDA), Korthals (VVD), Krajenbrink (CDA), Jorritsma-Lebbink (VVD), Lankhorst (Groen-Links), Ybema (D66), Apostolou (PvdA), Schutte (GPV), Willemse-Van der Ploeg (CDA), Van Nieuwenhoven (PvdA), Versnel-Schmitz (D66), Van Rijn Vellekoop (PvdA), Leerling (RPF), Castricum (PvdA), De Hoop Scheffer (CDA), G. de Jong (CDA), Hermes (CDA), Koffeman (CDA), Jurgens (PvdA), Van Erp (WD).

315682F ISSN 09217371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's Gravenhage 1993

 
 
 

2.

Meer informatie