Verslag van de staten van aruba - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Ontvangen 20 december 1993

Het voorbereidend onderzoek heeft dezerzijds geen aanleiding gegeven tot het formuleren van vragen of opmerkingen.

Dit verslag geldt als Eindverslag.

Aldus vastgesteld in de Centrale Commissie van de 2de december 1993.

De Rapporteur, F. B. Flanegien

316237F ISSN 0921 -7371

 
 
 

2.

Meer informatie