De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 10 februari 1994 orde 6

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet (23575).

(Zie vergadering van 9 februari 1994.)

De artikelen I en II worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Jurgens c.s. (stuk nr. 8).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel III, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Jurgens c.s. (stuk nr. 8), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Jurgens (stuk nr. 6).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

De beweegreden, zoals die is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Jurgens (stuk nr. 6), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

 
 
 

2.

Meer informatie