23575 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet

Dit wetsvoorstel werd op 7 januari 1994 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Lubbers, en de minister van Binnenlandse Zaken, Dales.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er, mede gelet op de veranderde wijze van samenstelling van de Eerste Kamer als gevolg van de algehele grondwetsherziening van 1983, grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 6 april 1994.

De tweede lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet.

2.

Kerngegevens

Ingediend
7 januari 1994

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, R.F.M. (Ruud) Lubbers
De minister van Binnenlandse Zaken, C.I. (Ien) Dales

Kamercommissies

3.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee amendementen ingediend.

4.

Documenten

(15 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 29 maart 1994, behandeling; stemming(en), 23430, Blz. 1345 - 1430     290394 1 4
De gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake de verkiez... - Handelingen Eerste Kamer 1993-1994 29 maart 1994 orde 4
vergadering: 29 maart 1994
 
1 10 maart 1994, nr. 262b     KST23575N262bK1
Nota naar aanleiding van het verslag
 
1 8 maart 1994, verslag, nr. 262a     KST23575N262aK1
Verslag van de vaste commissie voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van staat
 
1 17 februari 1994, gewijzigd voorstel van wet, nr. 262     KST23575N262K1
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 10 februari 1994, stemming(en), Blz. 3815 - 3872     100294 2 6
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 10 februari 1994 orde 6
vergadering: 10 februari 1994
 
2 9 februari 1994, gewijzigd amendement, nr. 8     KST23575N8K2
Gewijzigd amendement van het lid Jurgens C.S. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 7
 
2 9 februari 1994, amendement, nr. 7     KST23575N7K2
Amendement van het lid Jurgens
 
2 9 februari 1994, amendement, nr. 6     KST23575N6K2
Amendement van het lid Jurgens
 
2 9 februari 1994, behandeling, 23400 VII, Blz. 3741 - 3814     090294 2 2
De behandeling van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemeri tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 09 februari 1994 orde 2
vergadering: 9 februari 1994
 
2 7 februari 1994, nota, nr. 5     KST23575N5K2
Nota naar aanleiding van het verslag - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet inzake veranderingen in de Grondwet
 
2 4 februari 1994, verslag, nr. 4     KST23575N4K2
Verslag
 
2 7 januari 1994, memorie van toelichting, nr. A     KST23575NAK2
Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de raad van state en voor zover nadien gewijzigd
 
2 7 januari 1994, memorie van toelichting, nr. 3     KST23575N3K2
Memorie van toelichting
 
2 7 januari 1994, voorstel van wet, nr. 2     KST23575N2K2
Voorstel van wet
 
2 7 januari 1994, koninklijke boodschap, nr. 1     KST23575N1K2
Koninklijke boodschap
 

5.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.