De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Ka... - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 01 februari 1994 orde 10

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden, in verband met tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap en bevalling (23430)

(Zie vergadering van 26 januari 1994.)

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het tweede nader gewijzigde amendement-Scheltema-de Nie (stuk nr. 9, II).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit tweede nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen. Ik stel vast, dat door de aanneming van dit tweede nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 9 voorkomende nader gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel II, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het tweede nader gewijzigde amendement-Scheltema-de Nie (stuk nr. 9, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden, zoals zij is gewijzigd door de aanneming van het tweede nader gewijzigde amendement-Scheltema-de Nie (stuk nr. 9, I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Centrumdemocraten, D66, het GPV, de PvdA en Groen Links voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

 
 
 

2.

Meer informatie