23430 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden, in verband met tijdelijke vervanging van een lid wegens haar zwangerschap en bevalling

Dit wetsvoorstel werd op 5 oktober 1993 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Lubbers i, de minister van Binnenlandse Zaken, Dales i, en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, De Graaff-Nauta i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot aanvulling van de bepalingen in de Grondwet inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden, in verband met tijdelijke vervanging van een lid wegens haar zwangerschap en bevalling.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 12 april 1994.

De tweede lezing van dit voorstel vindt plaats door middel van wetsvoorstel Aanvulling van bepalingen in de Grondwet inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden, in verband met tijdelijke vervanging van een lid wegens haar zwangerschap en bevalling i.

2.

Kerngegevens

Ingediend
5 oktober 1993

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden, in verband met tijdelijke vervanging van een lid wegens haar zwangerschap en bevalling

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, R.F.M. (Ruud) Lubbers i
De minister van Binnenlandse Zaken, C.I. (Ien) Dales i
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, D.IJ.W. (Dieuwke) de Graaff-Nauta i

Kamercommissies

3.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee amendementen ingediend.

4.

Documenten

(19 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 29 maart 1994, behandeling; stemming(en), 23575, Blz. 1345 - 1430     290394 1 4
De gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake de verkiez... - Handelingen Eerste Kamer 1993-1994 29 maart 1994 orde 4
vergadering: 29 maart 1994
 
1 15 maart 1994, eindverslag, nr. 257 c     KST23430N257 cK1
Eindverslag van de vaste commissie voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van staat
 
1 15 maart 1994, eindverslag, nr. 257c     KST23430N257cK1
Eindverslag van de vaste commissie voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van staat
 
1 11 maart 1994, memorie van antwoord, nr. 257b     KST23430N257bK1
Memorie van antwoord - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden, in verband met de tijdelijke vervanging van een lid wegens haar zwangerschap en bevalling
 
1 10 maart 1994, voorlopig verslag, nr. 257a     KST23430N257aK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van staat
 
1 9 februari 1994, gewijzigd voorstel van wet, nr. 257     KST23430N257K1
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 1 februari 1994, stemming(en), Blz. 3491 - 3556     010294 2 10
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Ka... - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 01 februari 1994 orde 10
vergadering: 1 februari 1994
 
2 26 januari 1994, amendement, nr. 9     KST23430N9K2
Amendementen van het lid Scheltema-de Nie
 
2 26 januari 1994, nader gewijzigd amendement, nr. 8     KST23430N8K2
Nader gewijzigde amendementen van het lid Scheltema-de Nie ter vervanging van die gedrukt onder nr. 7
 
2 26 januari 1994, behandeling, 23327, 23428, 23463, Blz. 3333 - 3410     260194 2 5
De voortzetting van de behandeling van het voorstel van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging... - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 26 januari 1994 orde 5
vergadering: 26 januari 1994
 
2 26 januari 1994, behandeling, 23327, 23428, 23463, Blz. 3333 - 3410     260194 2 2
De behandeling van het voorstel van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 26 januari 1994 orde 2
vergadering: 26 januari 1994
 
2 25 januari 1994, gewijzigd amendement, nr. 7     KST23430N7K2
Gewijzigde amendementen van het lid Scheltema-de Nie ter vervanging van die gedrukt onder nr. 6
 
2 21 januari 1994, amendement, nr. 6     KST23430N6K2
Amendementen van het lid Scheltema-de Nie
 
2 26 november 1993, nota, nr. 5     KST23430N5K2
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 16 november 1993, verslag, nr. 4     KST23430N4K2
Verslag
 
2 14 oktober 1993, advies Raad van State, nr. A     KST23430NAK2
Advies raad van state, nader rapport
 
2 5 oktober 1993, voorstel van wet, nr. 2     KST23430N2K2
Voorstel van wet
 
2 5 oktober 1993, koninklijke boodschap, nr. 1     KST23430N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 1 januari 1993, memorie van toelichting, nr. 3     KST23430N3K2
Memorie van toelichting
 

5.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.