Verslag van de vaste commissie voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van staat - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 262a

23575

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet 1 Samenstelling: Van Dijk (CDA), Huberts-Fokkelman (CDA), Postma (CDA), Mastik-Sonneveldt (PvdA), Van den Berg (PvdA), (voorzitter), Staal (D66), Vis (D66), Korthals Altes (VVD), Talsma (VVD), Pitstra (GroenLinks), Holdijk (SGP), Schuurman (RPF) en Veling (GPV).

VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BiNNENUVNDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT Vastgesteld 8 maart 1994

Het voorbereidend onderzoek gaf slechts de leden van de CDA-fractie aanleiding tot het stellen van een enkele vraag.

Op blz. 5 van de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk Tweede Kamer 23575, nr. 5) lazen deze leden dat de Minister van Justitie voornemens is om in deze kabinetsperiode een notitie betreffende constitutionele rechtspraak aan de Tweede Kamer te zenden. Wanneer is de realisering van dit voornemen te verwachten?

Vertrouwende dat deze vraag tijdig zal worden beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over het onderhavige wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Van den Berg De griffier van de commissie Hordijk

412318F ISSN 0921 -7363 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's Gravenhage 1994

 
 
 

2.

Meer informatie