Eindverslag van de vaste commissie voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van staat - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 271

23463(R 1488)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT Vastgesteld 22 februari 1994

Het onderzoek van dit wetsvoorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie, Van den Berg

De griffier van de commissie, Hordijk

1 Samenstelling: Van Dijk (CDA), Huberts-Fokkelman (CDA), Postma (CDA), Van den Berg (PvdA), voorzitter, Mastik-Sonneveldt (PvdA), Staal (066), Vis (D66), Korthals Altes (VVD), Talsma (VVD), Pitstra (GroenLinks), Holdijk (SGP), Schuurman (RPF) en Veling (GPV).

412098F ISSN0921 -7363 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's Gravenhage 1994

 
 
 

2.

Meer informatie