23327, nr. 15 - Motie Jurgens c.s. over spoedig indienen wetsvoorstellen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Deze motie werd op 1 februari 1994 ingediend door het Tweede Kamerlid Erik Jurgens (PvdA) bij de behandeling van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging en was mede ondertekend door Ina Brouwer (GL), Hans Hillen (CDA), Olga Scheltema-de Nie (D66) en Jan Kees Wiebenga (VVD).
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering zodanige voorbereidingen in gang te zetten, dat wetsvoorstellen zo spoedig mogelijk kunnen worden ingediend.

Jurgens Hillen Wiebenga Scheltema-de Nie Brouwer

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Documenten

2 1 februari 1994, motie, nr. 15     KST23327N15K2
Motie van het lid Jurgens C.S.
 

2.

Dossier