23327, nr. 13 - Amendement Wiebenga over formulering samenstelling krijgsmacht - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Dit amendement op het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging werd op 25 januari 1994 ingediend door het Tweede Kamerlid Jan Kees Wiebenga (VVD).
 
De toelichting van de indiener luidt als volgt:
 

De formulering van artikel II van het wetsvoorstel kan -op zijn minst taalkundig -tot misverstand aanleiding geven. De formulering in dit amendement geeft de bedoeling van de grondwetgever eenduidig weer. Dat is in het licht van de uitleg van de Grondwet gewenst.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Documenten

2 25 januari 1994, amendement, nr. 13     KST23327N13K2
Amendement van het lid Wiebenga
 

2.

Dossier